مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه فی مابين منطقه 6 با خانم بتول عابدی در آزادسازی يك باب منزل مسكونی واقع شده در طرح پاركينگ و احداث گلستان شهدای اصفهان در خيابان سجاد


شماره: 3155 /98 /28

تاريخ: 7 /9 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 5978 /98 /س مورخ 11 /8 /98 به همراه توافقنامه مورخ 16 /5 /98 في مابين منطقه 6 با خانم بتول عابدي در آزادسازي يكباب منزل مسكوني با مساحت عرصه 275 مترمربع و اعياني 218 مترمربع داراي پلاك ثبتي 6004/5000 بخش 5 اصفهان واقع شده در طرح پاركينگ و احداث گلستان شهداي اصفهان در خيابان سجاد، كوچه شهيد كريم ­پور، بن­ بست اول بر اساس نظر هيأت كارشناسان رسمي دادگستري به بهاي كل 000 /000 /950 /19 ريال در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 3 /9 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصره يك ذيل ماده سه لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

پورمحمد شريعتي نيا

نايب رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط