مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظيمی بين منطقه 8 شهرداری اصفهان با آقای قنبرعلی فرهنگ در واگذاری سه واحد از واحدهای سهم نامبرده در احداث پروژه مشـاركتی و توافق بهای آپارتمانها در خيابان عارف

شماره: 3227 /98 /28

تاريخ: 13 /9 /98

پيوست:

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 4754 /98 /س مورخ 28 /6 /98 به همراه توافقنامه مورخ 30 /10 /94 تنظيمي بين منطقه 8 شهرداري اصفهان با آقاي قنـبرعلي فرهنگ در واگـذاري سه واحـد از واحـدهاي سهـم نامبـرده در احـداث پـروژه مشـاركتي شماره 35718 /93 مورخ 1 /4 /93 توسط ايشان به شهرداري اصفهان به بهاي كل 14.729.355.000 ريال در ازاء تهاتر مبلغ 5.299.825.825 ربال بدهي نامبرده در پرونده كلاسه 1-18773 و ارائه تراكم سيار به ايشان به ميزان 9.429.529.175 ريال در سطح منطقه 8 بدين ترتيب كه بهاي آپارتمانها كه در خيابان عارف قرار دارند به شرح زير توافق شده است:

" - طبقه اول مسكوني واحد 2 به متراژ 83 /169 مترمربع و هر مترمربع 29.000.000 ريال

- طبقه دوم مسكوني واحد 4 با متراژ 81 /159 مترمربع و هر مترمربع 30.000.000 ريال

- طبقه دوم مسكوني واحد 5 با متراژ 83 /169 مترمربع و هر مترمربع 29.500.000 ريال "

در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 10 /9 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي مورد تنفيذ قرار گرفت:

ضمناً مقرر شد مطالبات شهرداري از اشخاص در صورتيكه توافق شود به صورت غيرنقد دريافت گردد، مشمول تخفيفات نقدي نشود.

مراتب بر اساس مفاد بند 3 از ماده 31 آيين نامه معاملات شهرداري اصفهان جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط