مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظيمی توسط منطقه 5 شهرداری اصفهان با ورثه مرحوم محمدعلی فرهمند سودرجانی و شركاء در آزادسازی عرصه، اعيان و حق كسب و پيشه و سرقفلی يك ساختمان مسكونی – تجاری واقع شده در طرح فضای سبز سه راه نظر

شماره: 3228 /98 /28

تاريخ: 13 /9 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 6124 /98 /س مورخ 19 /8 /98 به همراه توافقنامه مورخ 3 /7 /98 تنظيمي توسط منطقه 5 شهرداري اصفهان با ورثه مرحوم محمدعلي فرهمند سودرجاني و شركاء در آزادسازي عرصه، اعيان و حق كسب و پيشه و سرقفلي يك ساختمان مسكوني – تجاري واقع شده در طرح فضاي سبز سه راه نظر داراي پلاكهاي ثبتي شماره 27 /469 و 28 /469 بخش 5 اصفهان شامل دو باب مغازه در طبقه هم­ كف و يك واحد مسكوني در طبقه اول با شرح و مشخصات ذيل:

" - عرصه و اعيان و سرقفلي و كسب و پيشه 94 /23 مترمربع مغازه اولي از قرار هر مترمربع 000 /000 /250 ريال

- عرصه و اعيان و سرقفلي و كسب و پيشه 11 /25 مترمربع مغازه دومي از قرار هر مترمربع 000 /000 /250 ريال

- اعياني مسكوني در طبقه اول به مساحت 50 مترمربع و هر مترمربع 000 /000 /11 ريال

- بايت بهاي خدمات و اشتراكات و تدسيسات جمعاً مبلغ 000 /000 /70 ريال

كل بهاي مورد معامله 000 /500 /882 /12 ريال بر اساس نظريه مورد اعلام هيأت كارشناسان رسمي"

در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 10 /9 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصره 1 ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط