آیین نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/04 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر" طی نامه شماره 129719 مورخ 98/10/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط