تصویبنامه درخصوص تغییر نام شهرستان علی آباد در استان گلستان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تغییر نام شهرستان علی آباد در استان گلستان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/08 هیأت وزیران درخصوص "تغییر نام شهرستان علی آباد در استان گلستان" طی نامه شماره 131617 مورخ 98/10/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط