تصویبنامه درخصوص برخی تقسیمات کشوری در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص برخی تقسیمات کشوری در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/08 هیأت وزیران درخصوص "آبرخی تقسیمات کشوری در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد" طی نامه شماره 131469 مورخ 98/10/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط