آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/08 هیأت وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت" طی نامه شماره 132865 مورخ 98/10/17 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط