تصویبنامه درخصوص اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال به منظور مبارزه با آفت زنجره خرما در استان کرمان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال به منظور مبارزه با آفت زنجره خرما در استان کرمان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/11 هیأت وزیران درخصوص "اختصاص مبلغ سی میلیارد ریال به منظور مبارزه با آفت زنجره خرما در استان کرمان" طی نامه شماره 134326 مورخ 98/10/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط