تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت دادگستری برای هزینه نمودن کمکهای بلاعوض یونیسف، سازمانها و موسسات بین المللی در راستای برنامه های همکاری مشترک

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت دادگستری برای هزینه نمودن کمکهای بلاعوض یونیسف، سازمانها و موسسات بین المللی در راستای برنامه های همکاری مشترک ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/15 هیأت وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت دادگستری برای هزینه نمودن کمکهای بلاعوض یونیسف، سازمانها و موسسات بین المللی در راستای برنامه های همکاری مشترک" طی نامه شماره 134533 مورخ 98/10/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط