اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394

تصویبنامه هیات وزیران درحصوص اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/18 هیأت وزیران درخصوص "اصلاح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1394" طی نامه شماره 135602 مورخ 98/10/22 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط