مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظيمی توسط منطقه 5 شهرداری اصفهان با ورثه مرحوم حسين فداء و شركاء در آزادسازی يک ساختمان مسكونی ـ تجاری واقع شده در طرح فضای سبز سه راه نظر

شماره: 3230 /98 /28

تاريخ: 13 /9 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 6122 /98 /س مورخ 19 /8 /98 به همراه توافقنامه مورخ 16 /6 /98 تنظيمي توسط منطقه 5 شهرداري اصفهان با ورثه مرحوم حسين فداء و شركاء در آزادسازي يك ساختمان مسكوني ـ تجاري واقع شده در طرح فضاي سبز سه راه نظر داراي پلاكهاي ثبتي شماره 16 /469، 24 /469 و 25 /469 بخش 5 اصفهان مشتمل بر موارد ذيل:

"- عرصه و اعيان مسكوني معادل 20 /126 مترمربع از قرار هر مترمربع 000 /000 /120 ريال

- عرصه و اعيان و حق كسب و پيشه و سرقفلي دو واحد تجاري به مساحت 82 /21 مترمربع و هر مترمربع 00 /000 /250 ريال

- بابت بهاي خدمات و اشتراكات، تأسيسات كلاً مبلغ 000 /000 /100 ريال

كل بهاي مورد معامله 000 /000 /699 /20 ريال بر اساس قيمت مورد اعلام هيأت كارشناسان رسمي است."

در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 10/ 9 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنـامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصره 1 ذيل ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز ... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط