مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظيمی توسط منطقه 14 شهرداری اصفهان با آقای رمضان كريمی كيا در آزادسازی يک واحد تجاری

شماره: 3231 /98 /28

تاریخ: 13 /09 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لایحه شماره 6351 /98 /س مورخ 25 /8 /98 به همراه توافقنامه مورخ 9 /7 /98 تنظیمی توسط منطقه 14 شهرداری اصفهان با آقای رمضان کریمی کیا در آزادسازی یک واحد تجاری به همراه سرقفلی و حق کسب و پیشه 70 مترمربع واقع شده در طرح عمرانی تأسیسات و ایستگاه قطار شهری در خیابان آیت اله غفاری، ابتدای خیابان آزادی با شرح و مشخصات ذیل:

"- عرصه تجاری در هم کف 70 مترمربع و هر مترمربع 000 /000 /55 ریال

- عرصه اعیانی تجاری و هم کف 70 مترمربع و هر مترمربع 000 /000 /7 ریال

- بهای کسب و پیشه و سرقفلی 70 مترمربع و هر مترمربع 000 /000 /154 ریال

- بالکن داخلی 3 /6 مترمربع هر مترمربع 000 /000 /50 ریال

جمع کل مبلغ مورد معامله 000 /000 /500 /15 ریال می باشد که توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری اعلام گردیده"در جلسات كميسيون امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 10 /9 /98 مورد بررسي قرار گرفت و توافقنـامه تنظيمي بر اساس مفاد تبصـره 1 از ماده 3 لايحه قانوني نحـوه خريد و تملك اراضي و املاك مورد نياز... به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط