مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پيشنهاد حمايت از متقاضيان ساخت و ساز در شهر اصفهان با اهداء بسته تشويقی جهت عوارض ارزش افزوده بر تراكمهای مسكونی

شماره: 3232 /98 /28

تاريخ: 13 /9 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 158 /98 /123 مورخ 21 /7 /98 حاكي از پيشنهاد حمايت از متقاضيان ساخت و ساز در شهر اصفهان با اهداء بسته تشويقي جهت عوارض ارزش افزوده بر تراكمهاي مسكوني به شرح جدول پيشنهادي و سه تبصره ذيل آن، در جلسات كميسيونهاي تلفيق و امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري، منتهي به جلسه علني مورخ 10 /9 /98 مورد بررسي قرار گرفت و ضمن اعمال تعديلات و اصلاحاتي به شرح ذيل به تصويب رسيد:

طرح از زمان تصويب تا پايان سال

 

 

 

 

 

نحوه پرداخت

مبلغ بدهي

اهدايي

شرايط

 

 

 

 

 

نقدي

تا 50 ميليارد ريال

24 %

در حد مجاز مسكوني

مازاد 50 تا 100 ميليارد ريال

27 %

مازاد 100 ميليارد ريال

30 %

 

 

 

 

 

نقد و اقساط

20 اهدايي به كل بدهي به انضمام تقسيط

در حد مجاز مسكوني

درصد نقدي

درصد تقسيط

تعداد اقساط

35 %

65 %

4 ماه

40 %

60 %

5 ماه

45 %

55 %

6 ماه

50 %

50 %

7 ماه

55 %

45 %

8 ماه

60 %

40 %

9 ماه

 

 

 

 

 

بدون اهدايي تقسيط

درصد نقدي

درصد تقسيط

تعداد اقساط

مشمول تبصره يك دفترچه عوارض ارزش افزوده بر تراكم

50 %

50 %

7 ماهه

40 %

60 %

5 ماهه

30 %

70 %

3 ماهه

 

تبصره 1: پرداخت غيرريالي توسط متقاضي به صورت ملك (زمين يا ساختمان) يا كالاي مورد نياز شهرداري (مصالح ساختماني، ميلگرد، سيمان، بتن و امثالهم) در حد 50 % بدهي ارزش افزوده تجاري و تراكم مسكوني كه با نرخ هاي رسمي و يا بهاي كارشناسي مورد اعتماد شهرداري ارزش گذاري مي گردد بدون اهدايي جداول فوق، امكان پذير خواهد بود.

تبصره 2: در صورت عدم پرداخت هر قسط در موعد مقرر، بايستي مبلغ اهدايي مربوط به آن قسط به شهرداري بازگردانده شود.

تبصره 3: در صورت تقسيط بدهي متقاضي بايد نسبت به سپردن يك فقره چك معادل مبلغ تقسيط شده به انضمام مبلغ اهدايي ارزش افزوده تجاري و تراكم مسكوني به شهرداري تحويل نمايد.

ضمناً مقرر شد شهرداري اصفهان ظرف مدت دو ماه آتي لايحه اي اصلاحي با رويكرد كاهش تخفيفات اهدائي و تعداد اقساط بيشتر و ايجاد تسهيلات لازم جهت تسريع در زمان صدور پروانه ساختماني به شوراي اسلامي شهر پيشنهاد نمايند به ترتيبي كه بتواند به صورت دائمي مورد عمل قرار گيرد.

مراتب بر اساس مفاد بند 16 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي و مفاد مواد 5 و 9 آيين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي و مندرجات بند 10 از ماده 55 قانون شهرداري جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط