مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص آيين نامه بازنگری شده جهت فروش، واگذاری و مشوقهای مربوط به ساماندهی مشاغل شهری

شماره: 3263 /98 /28

تاريخ: 14 /9 /98

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 3248 /98 /س مورخ 30 /4 /98 به همراه آيين نامه بازنگري شده جهت فروش، واگذاري و مشوقهاي مربوط به ساماندهي مشاغل شهري در جلسات متعدد كميسيونهاي تلفيق، امور اقتصادي، حقوقي و گردشگري و بهداشت، سلامت و خدمات شهري، منتهي به جلسه علني مورخ 10 /9 /98 مورد بررسي قرار گرفت و با اعمال تعديلات و اصلاحاتي به شرح تعداد 17 برگ پيوست شده ممهور به مهر اين شورا بر اساس مفاد بند 9 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي به تصويب رسيد.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصراصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط