تصویبنامه درخصوص واگذاری حق استفاده از 10000 مترمربع از اراضی پلاک ثبتی 2752 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش ثبتی 6 روستای تیدجان شهرستان خوانسار استان اصفهان به مدت 30 سال به حمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق استفاده از 10000 مترمربع از اراضی پلاک ثبتی 2752 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش ثبتی 6 روستای تیدجان شهرستان خوانسار استان اصفهان به مدت 30 سال به حمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/07 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق استفاده از 10000 مترمربع از اراضی پلاک ثبتی 2752 فرعی از 15 اصلی واقع در بخش ثبتی 6 روستای تیدجان شهرستان خوانسار استان اصفهان به مدت 30 سال به حمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 138549 مورخ 98/10/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط