مصوبات سی و سومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص اصلاح رویه های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه ها

مصوبات سی و سومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص اصلاح رویه های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه ها ابلاغ شد.

مصوبات سی و سومین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص اصلاح رویه های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه ها طی نامه شماره 216569 مورخ 98/11/02 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط