خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 6 بهمن ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی شفاف سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

2- رسیدگی به لایحه دوفوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها

3- رسیدگی به طرح دوفوریتی استفساریه بند (ج) ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه

4- رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

5- اعلام وصول استعفای نماینده سروستان

6- گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد مسایل مرتبط با فرهنگیان و مدارس خارج از کشور

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 6 بهمن ماه 1398 مجلس شورای اسلامیdownlod