خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- رسیدگی به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگی از سازمان ملل متحد درباره تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطلاعات بلایا

2- رسیدگی به لایحه دو فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف

3- اعلام وصول 7 فقره طرح:

- طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات

- طرح ممنوعیت تولید، نگهداری و استفاده از سلاح هسته ای و مبارزه با آنها

- طرح الزام نیروهای نظامی به افشای اطلاعات نظامی و امنیتی آمریکا و مناطق غرب آسیا در چارچوب منافع ملی

- طرح الحاق دو تبصره به ماده 30 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

- طرح استفساریه بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

- طرح خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)

- طرح تنبیه و مجازات کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم علیه ایران

دریافت متن کاملdownlod