تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی با دولت جمهوری هند

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی با دولت جمهوری هند ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/06 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیش امضا و امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی با دولت جمهوری هند" طی نامه شماره 143892 مورخ 98/11/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط