تصویبنامه درخصوص الحاق محدوده ای به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق محدوده ای به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/06 هیات وزیران درخصوص "الحاق محدوده ای به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی" طی نامه شماره 143898 مورخ 98/11/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط