مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی توسط منطقه 15 شهرداری با آقای محمدعلی نجفی خاتون آبادی در آزادسازی جمعاً 7 واحد تجاری و گاراژ واقع شده در طرح رینگ حفاظتی شهر اصفهان

شماره: 3764 /98 /28

تاریخ: 18 /10 /98

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 7063 /98 /س مورخ 17 /9 /98 به همراه توافقنامه مورخ 6 /7 /98 تنظیمی توسط منطقه 15 شهرداری با آقای محمدعلی نجفی خاتون ­آبادی در آزادسازی جمعاً 7 واحد تجاری و گاراژ واقع شده در طرح رینگ حفاظتی شهر اصفهان دارای پلاك ثبتی شماره 351-352-353 /9334- 9335 بخش 5 ثبت اصفهان با شرح و مشخصات ذیل:

"- تجاری با قدرالسهم عرصه در طبقه همکف معادل 30 /107 مترمربع و بهای هر مترمربع 000 /000 /40 ریال

- اعیانی تجاری در طبقه همکف معادل 30 /107 مترمربع و بهای هر مترمربع 000 /000 /5 ریال

- عرصه 2 گاراژ با سرقفلی و حق کسب و پیشه معادل 53 /370 مترمربع و هر مترمربع 000 /000 /28 ریال

جمع کل بهای مورد معامله 000 /340 /203 /15 ریال است که در ازاء آن مبلغ 000 /840 /829 /2 ریال پس از انتقال سند مالکیت و یک قطعه زمین مسکونی از نقشه تفکیکی نسرین فروغی به مساحت 339 مترمربع و بهای کل 000 /500 /373 /12 ریال به مالک واگذار گردد."

در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 15 /10 /98 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط