مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی توسط شهرداری منطقه 3 با آقای احمدرضا دادخواهی و شركاء در آزادسازی پلاك ثبتی شماره 2 /3649 بخش یك اصفهان به مساحت 35 /318 مترمربع به بهای كل 000 /375 /814 /35 ریال واقع شده در طرح احداث ایستگاه متروی خیابان آمادگاه

شماره: 3546 /98 /28

تاریخ: 3 /10 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 6891 /98 /س مورخ 11 /9 /98 به همراه توافقنامه مورخ 9 /7 /98 تنظیمی توسط شهرداری منطقه 3 با آقای احمدرضا دادخواهی و شركاء در آزادسازی 75 /15 حبه مشاع از پلاك ثبتی شماره 2 /3649 بخش یك اصفهان به مساحت 35 /318 مترمربع به بهای كل 000 /375 /814 /35 ریال واقع شده در طرح احداث ایستگاه متروی خیابان آمادگاه، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 1 /10 /98 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 از ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط