مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی توسط منطقه 15 شهرداری در آزادسازی یک باب خانه و مغازه بخش 5 اصفهان

شماره: 3761 /98 /28

تاریخ: 18 /10 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 7203 /98 /س مورخ 19 /9 /98 به همراه توافقنامه مورخ 12 /5 /98 تنظیمی توسط منطقه 15 شهرداری با آقای قربانعلی خاتون­ آبادی و شریك در آزادسازی یكباب خانه و مغازه دارای پلاك ثبتی 318 و 174 /9335 – 9334 بخش 5 اصفهان (عرصه، اعیانی و حق كسب و پیشه و سرقفلی) واقع شده در طرح رینگ حفاظتی شهر اصفهان در خیابان آیت ­اله خاتون ­آبادی، بن­بست میثم با شرح و مشخصات مندرج در توافقنامه به بهای كل 000 /450 /408 /13 ریال كه در ازاء بهای مورد معامله مبلغ 000 /600 /811 ریال زمان انتقال سند رسمی پرداخت ­شود و یك قطعه زمین از تفكیكی نسرین فروغی به شماره 22 با مساحت 50 /325 مترمربع به بهای كل 000 /850 /596 /12 ریال به مالكان واگذار شود، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 15 /10 /98 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط