مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد واگذاری قطعه زمین دارای پلاك ثبتی شماره 70 /2270 بخش 6 از مجموعه تفكیكی شهید كشوری در خیابان آبشار سوم با كاربری انتظامی به فرماندهی انتظامی استان اصفهان جهت احداث كلانتری با حفظ مالكیت شهرداری اصفهان

شماره3439 /98 /28

تاریخ26 /9 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوعمصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 5739 /98 /س مورخ 30 /7 /98 به همراه مندرجات بند 4 صورتجلسه مورخ 5 /5 /1394 تنظیمی در استانداری محترم اصفهان و درخواست شماره 778 /1004 /1441 مورخ 7 /7 /98 فرمانده محترم انتظامی استان اصفهان، حاكی از پیشنهاد واگذاری قطعه زمین 36 /1063 مترمربعی دارای پلاك ثبتی شماره 70 /2270 بخش 6 از مجموعه تفكیكی شهید كشوری در خیابان آبشار سوم با كاربری انتظامی به فرماندهی انتظامی استان اصفهان جهت احداث كلانتری با حفظ مالكیت شهرداری اصفهان، در جلسات كمیسیونهای امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، و شهرسازی، معماری و عمران منتهی به جلسه علنی مورخ 24 /9 /98 مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاد ارائه شده در واگذاری زمین مذكور صرفاً جهت احداث كلانتری ضمن مبادله توافقنامه لازم و قید مدت زمان دو ساله جهت احداث و بهره برداری بر اساس مفاد بند 6 از ماده 55 قانون شهرداری به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط