مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی بین منطقه 12 شهرداری اصفهان با آقای سعید جلالی در آزادسازی قطعه زمین واقع در طرح خیابان قائم مقام فراهانی

شماره: 3763 /98 /28

تاریخ: 18 /10 /98

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 7031 /98 /س مورخ 16 /9 /98 به همراه توافقنامه مورخ 19 /4 /98 تنظیمی بین منطقه 12 شهرداری اصفهان با آقای سعید جلالی در آزادسازی قطعه زمین انباری از پلاك ثبتی شماره 66 اصلی بخش 14 اصفهان مشتمل بر عرصه با حق کسب و پیشه و سرقفلی به مساحت 35 /1763 مترمربع واقع شده در طرح خیابان قائم مقام فراهانی به بهای کل 000 /150 /870 /15 ریال مورد اعلام هیأت کارشناسان رسمی دادگستری كه در ازاء آن مبلغ 000 /960 /537 /4 ریال وجه و تعداد 5 قطعه زمین به شرح مندرجات توافقنامه به جمع مبلغ 000 /190 /332 /11 ریال به مالک واگذار گردد، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 15 /10 /98 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 ذیل ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط