تصویبنامه درخصوص الحاق عباراتی به تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه راجع به مجوز تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاههای دولتی، بانکها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر دولتی به برخی استانداری ها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عباراتی به تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه راجع به مجوز تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاههای دولتی، بانکها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر دولتی به برخی استانداری ها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/13 هیات وزیران درخصوص "الحاق عباراتی به تصویبنامه موضوع اصلاح تصویبنامه راجع به مجوز تنظیم ساعت کاری ادارات و دستگاههای دولتی، بانکها، شهرداری ها و سایر موسسات عمومی غیر دولتی به برخی استانداری ها" طی نامه شماره 147531 مورخ 98/11/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف