مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص پیشنهاد اهداء معادل 50% از مبلغ عوارض ارزش افزوده اداری به هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان اصفهان جهت احداث ساختمان اداری در مجموعه شهید كشوری

شماره: 3765 /98 /28

تاریخ: 18 /10 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 7244 /98 /س مورخ 20 /9 /98 پیشنهاد اهداء معادل 50 % از مبلغ 200 /467 /446 /3 ریال عوارض ارزش افزوده اداری به هیأت مدیره نظام صنفی كشاورزی شهرستان اصفهان جهت احداث ساختمان اداری در مجموعه شهید كشوری، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 15 /10 /98 مورد بررسی قرار گرفت و با عنایت به وضعیت كنونی كشاورزان به ویژه در منطقه شرق اصفهان، پیشنهاد ارائه شده بر اساس مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط