مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی توسط منطقه 3 شهرداری با آقای سعید دادخواهی و شركاء در آزادسازی 4/8 حبه مشاع از پلاك واقع شده در طرح احداث ایستگاه مترو خیابان آمادگاه

شماره: 3766 /98 /28

تاریخ: 18 /10 /98

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحـه شمـاره 7243 /98 /س مورخ 20 /9 /98 به همـراه توافقـنامه مورخ 9 /7 /98 تنظیـمی توسط منطـقه 3 شهرداری با آقای سعید دادخواهی و شركاء در آزادسازی 4 /8 حبه مشاع از پلاك ثبتی شماره 2 /3649 بخش یك اصفهان به مساحت 78/169 مترمربع واقع شده در طرح احداث ایستگاه مترو خیابان آمادگاه بر اساس نظریه هیأت كارشناسان رسمی به مبلغ 000 /000 /250 /100 /19 ریال، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 15 /10 /98 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنـامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 از ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط