مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی توسط شهرداری منطقه 3 در آزادسازی حبه مشاع واقع شده در طرح احداث ایستگاه متروی خیابان آمادگاه

شماره: 3544 /98 /28

تاریخ: 3 /10 /98

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 6935 /98 /س مورخ 12 /9 /98 به همراه توافقنامه مورخ 1 /7 /98 تنظیمی توسط شهرداری منطقه 3 با آقایان مجید، محسن و خانم زهره جعفرپیشه در آزادسازی 50 /7 حبه مشاع از پلاك ثبتی شماره 2 /3649 بخش یك اصفهان به مساحت 59 /151 مترمربع واقع شده در طرح احداث ایستگاه متروی خیابان آمادگاه به بهای كل 000 /875 /053 /17 ریال، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 1 /10 /98 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره 1 از ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط