تصویبنامه درخصوص حذف جزءهای 3 و 4 بند ج تصمیم نامه در مورد تعيين تكاليف بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران برای خروج غيرتورمی از ركود

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص حذف جزءهای 3 و 4 بند ج تصمیم نامه در مورد تعيين تكاليف بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران برای خروج غيرتورمی از ركود ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/16 هیات وزیران درخصوص "حذف جزءهای 3 و 4 بند ج تصمیم نامه در مورد تعيين تكاليف بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران برای خروج غيرتورمی از ركود" طی نامه شماره 148625 مورخ 98/11/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط