تصویبنامه درخصوص الحاق تبصره به بند ث ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق تبصره به بند ث ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/16 هیات وزیران درخصوص "الحاق تبصره به بند ث ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور " طی نامه شماره 149354 مورخ 98/11/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط