بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 طی نامه شماره 200/98/96 مورخ 98/11/21 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط