آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/20 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور" طی نامه شماره 150191 مورخ 98/11/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط