تصویبنامه درخصوص افزایش فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری ها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری ها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/23 هیات وزیران درخصوص "افزایش فوق العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری ها" طی نامه شماره 151339 مورخ 98/11/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط