تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به انتهای ردیف 8 جدول فصل اول پیوست تصمیم نامه شماره 11981/ ت47798ن مورخ 1391/1/28

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق عبارتی به انتهای ردیف 8 جدول فصل اول پیوست تصمیم نامه شماره 11981/ ت47798ن مورخ 1391/1/28 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/23 هیات وزیران درخصوص "الحاق عبارتی به انتهای ردیف 8 جدول فصل اول پیوست تصمیم نامه شماره 11981/ ت47798ن مورخ 1391/1/28" طی نامه شماره 151348 مورخ 98/11/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط