مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص توافقنامه تنظیمی شهرداری منطقه 2 در طرح احداث پارك سوار و پایانه مسافربری

شماره: 4095 /98 /28

تاریخ: 08 /11 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 7605 /98 /س مورخ 4 /10 /98 به همراه توافقنامه تنظیمی مورخ 9 /7 /98 توسط شهرداری منطقه 2 با خانم زهرا آفارانی و شریك در آزادسازی ششدانگ عرصه 5 باب مغازه و راه پله دارای پلاكهای ثبتی 4503 /12 الی 4508 /12 به جمع مساحت 74 مترمربع عرصه و 55 مترمربع اعیانی در خیابان خرم، نبش كوچه نادری واقع شده در طرح احداث پارك سوار و پایانه مسافربری به جمع كل 000 /000 /200 /6 ریال مورد اعلام هیأت كارشناسان رسمی، در جلسات كمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنی مورخ 6 /11 /98 مورد بررسی قرار گرفت و توافقنامه تنظیمی بر اساس مفاد تبصره یك از ماده سه لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك مورد نیاز ... به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط