مصوبات سی و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص تسهیل در صدور مجوز و پروانه فعالیتهای دامپروری و تولید در بخش طیور، اصلاح فرایند صدور مجوز مشاغل خانگی و مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران

مصوبات سی و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص تسهیل در صدور مجوز و پروانه فعالیتهای دامپروری و تولید در بخش طیور، اصلاح فرایند صدور مجوز مشاغل خانگی و مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ابلاغ شد.

مصوبات سی و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص تسهیل در صدور مجوز و پروانه فعالیتهای دامپروری و تولید در بخش طیور، اصلاح فرایند صدور مجوز مشاغل خانگی و مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران طی نامه شماره 227234 مورخ 98/11/19 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد. 

مصوبات سی و پنجمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط