تصویبنامه درخصوص تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر کشور به منظور ساماندهی فعالیتهای مستقر در خارج از محدوده های شهری شمال شرق تهران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر کشور به منظور ساماندهی فعالیتهای مستقر در خارج از محدوده های شهری شمال شرق تهران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/27 هیات وزیران درخصوص "تشکیل کارگروهی با مسئولیت وزیر کشور به منظور ساماندهی فعالیتهای مستقر در خارج از محدوده های شهری شمال شرق تهران" طی نامه شماره 155180 مورخ 98/12/05 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط