خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 5 اسفند ماه 1398 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 5 اسفند ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 5 اسفند ماه 1398 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- رسیدگی به لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

2- اعلام وصول نامه رییس جمهور درخصوص معرفی وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی جهت اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی

دریافت متن کاملdownlod