بخشنامه درخصوص اصلاح تبصره 3 ماده 17 سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اصلاح تبصره 3 ماده 17 سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اصلاح تبصره 3 ماده 17 سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور طی نامه شماره 98/423930 مورخ 98/12/06 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شد.

یخشنامه درخصوص اصلاح تبصره 3 ماده 17 سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشورdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط