طرح استفساریه بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (عدم ورود و صلاحیت سازمان بازرسی به مصوبات شوراهای محلی)

طرح استفساریه بند الف ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (عدم ورود و صلاحیت سازمان بازرسی به مصوبات شوراهای محلی) در جلسه علنی مورخ 98/11/08 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف