تصویبنامه درخصوص واگذاری رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت

تصویبنامه درخصوص واگذاری رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/12/11 هیات وزیران درخصوص "واگذاری رفع ممنوعیت واردات، اعمال محدودیت و ممنوعیت صادرات، تغییر سود بازرگانی واردات و عوارض صادراتی اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای مقابله با ویروس کرونا به وزارت صنعت، معدن و تجارت" طی نامه شماره 159794 مورخ 98/12/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط