تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری 10 هکتار از اراضی شهرستان بهبهان استان خوزستان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص واگذاری حق بهره برداری 10 هکتار از اراضی شهرستان بهبهان استان خوزستان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/19 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "واگذاری حق بهره برداری 10 هکتار از اراضی شهرستان بهبهان استان خوزستان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" طی نامه شماره 159797 مورخ 98/12/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط