طرح الحاق دو تبصره به ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

طرح الحاق دو تبصره به ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در جلسه علنی مورخ 98/11/08 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف