طرح الحاق دو تبصره به ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

طرح الحاق دو تبصره به ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در جلسه علنی مورخ 98/11/08 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف