آیین نامه اجرایی نحوه تعیین از کار افتادگی کلی جانبازان و ازکارافتادگان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی نحوه تعیین از کار افتادگی کلی جانبازان و ازکارافتادگان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/12/14 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی نحوه تعیین از کار افتادگی کلی جانبازان و ازکارافتادگان" طی نامه شماره 161794 مورخ 98/12/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط