رای شماره 2970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تغییر کلید سوالات آزمون استخدامی بعد از برگزاری آزمون منجر به تغییر نتایج آزمون)

تاریخ دادنامه : 1398/10/10   شماره دادنامه: 2970  شماره پرونده : 9803297

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای سعید محرمی قیداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تغییر کلید سوالات آزمون استخدامی بعد از برگزاری آزمون منجر به تغییر نتایج آزمون، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شعبه 10 تجدیدنظر در رسیدگی به شکایت شاکی، تغییر پاسخ نامه را غیرموجه دانسته و با رد مدافعات و اقدامات خواندگان رأی به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه 45 بدوی در رسیدگی به همان خواسته، تغییر پاسخ نامه را موجه دانسته و در نتیجه به جهت عدم کسب نمره لازم، شکایت شاکی را رد کرده است، لذا به جهت مذکور، از سوی اعلام‌کننده تعارض، درخواست رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه شده است .

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه 45 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900067223 با موضوع دادخـواست آقای سعیـد محرمی قیداری بـه طرفیت استانداری زنجـان و به خـواسته اعتراض به اقدامات و عملکرد طـرف شکایت مبنی بـر اعلام رد نامبرده در آزمون استخدامی و الزام به استخدام به موجب دادنامه شماره 324ـ 1393/3/12 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص عدم کسب حد نصاب طبق کلید جدید سوالات دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد .

رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

  ب: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900044383 با موضوع دادخواست خانم زهرا کلانتری به طرفیت 1ـ وزارت کشور 2ـ استانداری زنجان معاونت مدیریت و منابع انسانی 3ـ فرمانداری شهرستان خرمدره و به‌خواسته لغو اثر و ابطال تصمیم و اقدام خواندگان و الزام آنها به اعاده حقوق تضییع شده به‌موجب دادنامه شماره 211ـ 1393/2/20 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و لایحه ارائه شده و منضمات دادخواست و مفاد لوایح دفاعیه واصله از ناحیه خواندگان نظر به اینکه حسب مدارک ابرازی شاکی پس از شرکت در آزمون ورودی که از ناحیه خواندگان پس از طی مراحل قانونی برگزار گردیده بود در تاریخ 1391/3/6 در رشته مورد نظر (مهندس راه و ساختمان فرمانداری خرمدره) حسب اعلام نتایج از طریق سایت به‌عنوان نفر اصلی رشته مهندسی راه و ساختمان فرمانداری خرمدره معرفی و طبق نامه شماره 4511/62/47ـ 1391/2/1 صادره از ناحیه مدیرکل اداری مالی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهت شرکت در مصاحبه تخصصی که در تاریخ   1391/12/8 برگزار می‌شده دعوت گردیده و در تاریخ 1392/3/23 طی تماس تلفنی با خواهان از وی برای انجام مرحله گزینش دعوت به عمل می‌آید و پس از گذراندن مراحل مختلف و شرکت در کلاس توجیهی در مرداد ماه سال 1392 در نهایت در آبان ماه سال 1392 پس از گذشت دوره 14 ماه از برگزاری آزمون و طی مراحل بعدی از ناحیه خواندگان با ذکر این مطلب که تصحیح سوالات براساس کلید سوالات اولیه ارسالی از سوی وزارت کشور انجام گرفته بود و کلید سوالات جدید (که متفاوت از قبلی می‌باشد) مجدداً ارسال شده و در این زمینه نتایج آزمون را پس از انجام اصلاحات لازم مجدداً به داوطلبان اعلام می‌نماید. بنا به مراتب فوق و دفاعیات بلاوجه خواندگان شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستند به ماده 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری حکم بـه ورود شکایت و الزام خـواندگان به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد. شعبه 10 تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره 9409970956002241ـ 1394/7/15 رأی شعبه 27 بدوی را تأیید کرده است .

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به آراء وحدت رویه شماره 117ـ 1391/3/1 و 1948 ـ 1397/11/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبی برای دارندگان آن ایجاد نمی‌کند و با عنایت به اینکه حمایت قانونگذار از حقوق افراد مقید و مشروط به استحقاق قانونی آنان و رعایت جهت مشروعیت حق است و این امر از اصول متعدد قانون اساسی همانند اصول 9، 46 الی 49 قانون اساسی و قوانین عادی از جمله مواد 301، 303 و 304 قانون مدنی قابل استنباط است، بنابراین در مواردی که شخصی به اشتباه امتیازی به دست آورده باشد ذی حق شناخته نشده و چنین حقی مورد حمایت قانون قرار ندارد و در پرونده‌های موضوع تعارض پس از آن که مشخص شده پاسخ نامه‌ها با کلید نادرست، تصحیح شده و نتایج اعلام شده صحیح نبوده و متعاقباً با کلید درست تصحیح شده و نتایج تغییر کرده، بنابراین حق مشروع و مکتسبی برای اشخاصی که با کلید نادرست به عنوان قبولی تلقی شده‌اند، ایجاد نشده و در نتیجه آرایی که شکایت چنین اشخاصی را غیروارد دانسته و به رد شکایت صادر شده، صحیح و موافق قانون است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط