تصویبنامه درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلاف دانشگاه صنعتی شریف و شرکت فراز پویه شریف به داوری

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن ارجاع اختلاف دانشگاه صنعتی شریف و شرکت فراز پویه شریف به داوری ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/01/06 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن ارجاع اختلاف دانشگاه صنعتی شریف و شرکت فراز پویه شریف به داوری" طی نامه شماره 889 مورخ 99/01/06 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط