مصوبه انتخاب اعضای حقیقی هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب اعضای حقیقی هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب اعضای حقیقی هیات امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان طی نامه شماره 98/18485 /دش مورخ 98/12/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط