مصوبه تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مصوبه تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در هیات عالی تجدید نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه شماره 98/18497 /دش مورخ 98/12/20 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط