خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 19 فروردین ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 19 فروردین ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی سه شنبه 19 فروردین ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- بررسی گزارشی از وضعیت کرونا در کشور با حضور وزرای بهداشت و درمان و کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه، سرپرست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و روسای کمیسیونهای ذی ربط و تعدادی از نمایندگان مجلس این خصوص

2- اعلام وصول 2 فقره طرح با قید سه فوریت (طرح تعطیلي یک ماهه كشور - طرح اصلاح مواد 1 و 118 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها